Menü Bezárás

” Hazádnak rendületlenül …”

marosvásárhelyi Bethlen Gábor páholy

A Marosvásárhely Keletén működő Bethlen Gábor Páholy szellemileg önálló és erkölcsileg hiteles emberek társasága. Különböző egyesületi formákkal kísérletezik: asztaltársaság, klub, önképzőkör, jótékonysági egyesület stb. Az emberi méltóság tiszteletét érintő közéleti és kulturális kérdések foglalkoztatják. Ezeket tanulmányozza és megvitatja. Az egyesület nem vállalja vallások vagy politikai elvek terjesztését.

Önképző és beszélgető társaságként nem képvisel másokat és nem törekszik taglétszám a növelésére. Esetenként nyílvánosság elé lép és elfogadja, hogy az egyes témák iránt érdeklődők vagy szimpatizánsok, alkalmi résztvevőkként csatlakozhatnak beszélgetéseihez. Az egyesület több társaság szellemi hagyományából ihletődik, de egyik korábbi egyesületi formát sem kívánja változatlanul folytatni. Tagjai nem helyezik magukat mások fölé, hanem bíznak a gondolkodás és szolidaritás embert nemesítő erejében, s ezért esetenként keresik nehéz sorsú személyek megsegítésének lehetőségét is.

A rendszeres rituális munka gyakorlásán kívül a páholy tagjai hatékonyan részt vettek a Bethlen Gábor Kulturális Egyesület, mint civil szervezet képviseletében a várost éríntő, kulturális és szociális építő munkában, karitatív tevékenységekkel és olyan közéleti, tudományos kérdésekről szervezett nyilvános beszélgetéseikkel melyek a szabadkőműves elvek betartásával sose érintettek aktuálpolitikai vagy vallási kérdéseket, így követve a Romániai Nagyoriens elvi irányvonalának adogmatikus, multikulturális és apolitikus jellegét.

A szabadkőművesség hagyományőrző és  progresszív haladó társaság is egyben. E téren a különböző rendek, irányzatok de akár még egyes páholyok is különböző mértékben helyezik a hangsúlyt egyik vagy másik irányba. Egyaránt fontosnak tartjuk a hagyományok megőrzését, és új elképzelések megismerését, esetlegesen befogadását. Ezekben folyamatosan keressük az egyensúlyt, a megfelelő arányt az élet különböző területeihez.

Tevékenysége nem irányul senki ellen, és ugyanígy nem törekszik gazdasági, politikai, szellemi vagy lelki irányításra sem, se nyíltan se háttérből. Az egyesület névválasztásával nem a múlt kutatását vagy a hagyományápolást keresi, hanem a Bethlen Gábor által is szimbolizált értékek (iskolaépítés, különböző felekezetek és nemzetiségek megbecsülése, tágabb régiók összefogásának eszméje, tudománypártolás) mai igények szerinti megbecsülését fejezi ki.

Jelszavunk a „Hazádnak rendületlenül…,”  Vörösmarty Mihály 1836-ban írott verse, melyet elődeinktől örököltünk  az 1905-ben alakult páholyunktól.